Premis

Els premis tenen com a prioritat estimular la investigació sobre les àrees socials, científiques i humanístiques, tal com es fixa a un dels objectes fundacionals.

Amb el suport de: