Òrgans de govern

PATRONAT

President
Miquel Strubell i Trueta

Secretàri
Pere Casanovas i Soldevila

Patrons Vitalicis
Miquel Bes i Calzadilla
Josep Espar i Ticó
Agustí Bassols i Parés

Patrons Nats
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Acció Cultural del País Valencià
Obra Cultural Balear

Patrons Electius
Agustí Alcoberro
Marta Aymerich
Joan Badia
David Basora
Enric Casals
Montserrat Casals
Ricard Guerrero
Montserrat Guibernau
Xavier Llach
Francesc Marco
Isidor Marí
Isabel-Helena Martí
Montserrat Mata
Jordi Muñoz
Mercè Piqueras
Natxo Sorolla
Jaume Subirana
Montserrat Treserra
Joan Manuel Tresserras

COMITÈ EXECUTIU

President
Miquel Strubell i Trueta

Vicepresidenta
Montserrat Casals i Genover

Secretari
Pere Casanovas i Soldevila

Vocals
Joan Albert Casanovas
(Director de Finances i Administració)
Pere Sala
(Direcció d’Activitats)
Ivan Serrano
(Direcció de Premis)
Marina Pujol
(Direcció de Comunicació)

Directora
Marta Rovira i Martínez

Cap d’Oficina
Sergi Torres

Commemoració 40è aniversari
Núria Roca

Comunicació i projectes de la Fundació
Carme García