Història

L’any 1979, amb la culminació del Congrés de Cultura Catalana, i gràcies a l’aportació del pedagog i geògraf Pau Vila en ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 1976, es va decidir crear una gran fundació que es posés al servei de la nostra comunitat.

D’ençà de la seva constitució, la Fundació va basar la raó de la seva existència al fet que havia de ser la Institució on el seu àmbit d’actuació fossin els Països Catalans, a diferència del què hi havia aleshores, i que la seva línia d’actuació s’havia d’enfocar a la promoció d’estudis i el suport a iniciatives que servissin per a potenciar la realitat catalana. Per tant, l’activitat de la Fundació havia d’anar dirigida a estimular la investigació sobre les àrees que es consideressin prioritàries dels àmbits econòmics, socials, científics i humanístics, a fomentar el coneixement i la col·laboració entre les diferents institucions culturals i científiques existents, i a contribuir amb les seves activitats a la projecció exterior de la realitat catalana.

Tornar