Fonaments

MISSIÓ

Ser un espai d’anàlisi i debat compartit amb altres entitats i institucions sobre la societat catalana actual, posant el focus en la capacitat de la societat civil per construir una societat cohesionada.

OBJECTIUS

  • Incidir en la promoció i la formació de les persones joves, per tal d’apoderar-les i que contribueixin a renovar el discurs públic des de la normalització de la diversitat com a fonament de la identitat catalana.
  • Contribuir a la construcció d’un relat de país a través de projectes de divulgació.
  • Fomentar els espais de debat entre els actors de la societat civil per tal de construir una societat democràtica, en llibertat i igualtat.
  • Donar a conèixer la història del Congrés de Cultura Catalana com un referent de l’acció de la societat civil i la ciutadania en el marc dels Països Catalans.

HISTÒRIA

L’any 1979, amb la culminació del Congrés de Cultura Catalana, i gràcies a l’aportació del pedagog i geògraf Pau Vila en ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 1976, es va decidir crear una gran fundació que es posés al servei de la nostra comunitat.

El primer Patronat de la Fundació estava format per Pau Vila i Dinarès, Josep Pintó i Ruiz, Agustí Bassols i Parés, Miquel Bes i Calzadilla, Jaume Carner i Suñol, Miquel Casals i Colldecarrera, Josep Espar i Ticó, Joan Fuster i Ortells, Jaume Fuster i Guillemó; Josep Llompart i de la Peña, Gregori Mir i Mayol, Josep Pi-Suñer i Cuberta,  Ignasi Ponti i Grau, Josep M. Puig i Salellas, Josep M.Riera i Prats, Marc Taxonera i Comas, Miquel Vila i Despujol, Montserrat Bayà.

D’ençà de la seva constitució, la Fundació va adoptar com a missió estimular la investigació sobre les àrees que es consideressin prioritàries dels àmbits econòmics, socials, científics i humanístics; a fomentar el coneixement i la col·laboració entre les diferents institucions culturals i científiques existents, i a contribuir amb les seves activitats a la projecció exterior de la realitat catalana.

Tornar