La Fundació s’adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

Al Comitè Executiu de la nostra Fundació no ens ha costat gens decidir la nostra adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Ja ens havíem adherit abans al Pacte Nacional pel Dret a Decidir que, el 23 de desembre de 2016, en una reunió al Parlament de Catalunya i amb un amplíssim consens de les seves entitats promotores, van impulsar el Pacte Nacional pel Referèndum com a continuador del primer.

Catalunya -part d’una nació cultural més àmplia, no ho oblidem mai!- acumula una tradició d’arribar a grans acords transversals. Entre ells, el Pacte Nacional per a l’Educació (2006), el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (2008), o el Pacte Nacional per a la Immigració (2008). I n’hi ha d’altres en vies d’elaboració: Transició Energètica, Indústria, Activitat Física i Esport…

Però dos Pactes Nacionals planen per damunt de tots ells: el del Dret a Decidir, i el del Referèndum. El segon és la vertebració pràctica per exercir el dret a decidir.

No se’ns escapa que l’Estat s’ha oposat, amb amenaces i, després, querelles criminals, fins i tot a un “procés de participació ciutadana” perfectament emmarcat en un article d’una llei orgànica espanyola: l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. A més, el que pensa l’Estat de la ratificació per referèndum oficials de lleis orgàniques espanyoles de rang constitucional és notori: l’opinió de deu o onze magistrats preval per sobre de la voluntat de diversos Parlaments i diversos milions de ciutadans.

Per tant, estem a favor d’un referèndum vinculant, que s’organitzarà en un marc legal regulat pel nostre Parlament i se celebrarà d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques sobre els Referèndums de la Comissió de Venècia.

A més, si la disjuntiva a dilucidar és entre la llibertat d’un poble mil·lenari o el seu sotmetiment a un poder que massa sovint posa en greu risc la continuada supervivència d’aquest poble, negant-li els instruments que qualsevol Estat té al seu abast per poder integrar la població immigrada, per crear llocs de treballs per als seus propis ciutadans, per poder competir en una economia mundialitzada, i per canalitzar i estimular la seva creativitat cultural, la posició de la nostra Fundació és inequívoca.