Activitats

La Fundació té com a objectiu la promoció d’estudis i el suport a iniciatives que serveixin per a potenciar la realitat cultural (dels països de parla) catalana.

L’activitat fundacional serà dirigida especialment a estimular la investigació sobre les àrees que es considerin prioritàries dels àmbits econòmics, socials, científics i humanístics; i fomentar el coneixement i la col·laboració entre les diferents institucions culturals i científiques existents (en els països catalans).

Activitats Ordinàries
Activitats Extraordinàries